VARİL

 


 TÜR

 

 MALZEME

 

 KATEGORİ

 

 KOD

 

  

 

 1.VARİL                

 A. ÇELİK

 Sökülemeyen başlık

 

 1A1

 Sökülebilir başlık

 

 1A2

 B. ALÜMİYUM

 Sökülemeyen başlık

 

 1B1

 Sökülebilir başlık

 

 1B2

 D. KOTRPLAK

 

  

 

 1D

 G. MUKAVVA

 

  

 

 1G

 H. PLASTİK

 Sökülemeyen başlık

 

 1H1

 Sökülebilir başlık

 

 1H2

 N. ÇELİK VEYA ALÜMİYUM HARİCİDEKİ METAL

 Sökülemeyen başlık

 

 1N1

 Sökülebilir başlık

 

 1N2

 

ADR/RID/IMDG
Paketleme Grupları
Paketleme grubu I : Çok tehlikeli maddeler
Paketleme grubu II : Orta tehlikeli maddeler
Paketleme grubu III : Az tehlikeli maddeler
 
Ambalajlar kullanılmadan önce her bir ambalaj tasarım türünde testler başarılı ile gerçekleştirilmelidir. Ambalaj tasarım tipi tasarım, büyüklük, malzeme ve kalınlık, yapım ve ambalaj sekli olarak tanımlanmıştır ancak farklı yüzey işlemleri içerebilir.
 
Kabın maksimum kapasitesi : 3A1,3A2,3B1,3B2,3H1,3H2 – 60 Litre  Litre         
                                                              
Maksimum net kütle : 3A1,3A2,3B1,3B2,3H1,3H2 – 120 kg
 
TESTLER:
 
Katı ve Sıvılar
Düşürme Testi:
Test numunesi sayısı (tasarım tipi ve üretici başına): 6
2 farklı düşürme testine tabi tutulacaktır.
 
İstifleme Testi:
“RID/ADR” sembolü ile işaretli olan torba ve diğer yığın olmayan kompozit ambalajlar (cam, porselen, veya sert çömlek) haricindeki tüm ambalaj tasarım tipleri istifleme testine tabi tutulmalıdır.
Test numunesi sayısı (tasarım tipi ve üretici başına): 3
 
Sızdırmazlık Testi:
Sızdırmazlık Testi, sıvı taşıması düşünülen tüm ambalaj tasarım tipleri için gerçekleştirilmelidir.
Test numune sayısı (tasarım tipi ve üretici başına): 3
 
İç Basınç (Hidrolik) Testi:
İç Basınç (Hidrolik) Testi, sıvı içermesi düşünülen tüm metal, plastik ve kompozit ambalaj tasarım tipleri için gerçekleştirilmelidir.
Test numune sayısı (tasarım tipi ve üretici başına): 3